सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धि प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

//सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धि प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धि प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७४/१२/०६

अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रत्येक बर्ष मनाइदै आएको सूचना प्रबिधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धि कार्यक्रम यस बर्ष सन् २०१८ को अवसरमा नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणले नेपाल भरीका बालबालिका/युवती/महिलाहरुलाई सूचना तथा प्रबिधि क्षेत्रमा क्षमता अभिबृद्धि गर्ने साथै जनचेतना अभिबृद्धि गरी उनीहरुको सशक्तीकरणमा टेवा पुर्याउने किसिमका कार्यक्रमहरु गर्ने/गराउने प्रयोजनका लागी इच्छुक संघसंस्थाहरुले तपसिल बमोजिमका सुचना प्रबिधिसंग सम्बन्धित बिषयमा संग्लग्न बमोजिमको ढाँचा (ICT_ProgramProposalGuidelines) मा प्रस्ताब तयार गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र देहाय बमोजिमको ठेगानामा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिनुहुनको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ | साथै प्राप्त प्रस्ताब/आवेदनहरुको मूल्यांकन गरी सिमित कार्यक्रमहरु मात्र छनोट गरिने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ |
तपसिल:

१. तालिम
२. प्रतियोगिता
३. अन्तरक्रिया
४. अन्य उपयुक्त कार्यक्रमहरु

यस सम्बन्धमा थप जानकारी आबश्यक परेमा देहायको टेलिफोन/इमेलबाट सम्पर्क गर्न सकिनेछ |

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
कमलादी,काठमाडौँ ,नेपाल |
जि. पि. ओ. बक्स: ९७५४
फोन नं.: +९७७-१- ४२५५४७४/४२५६०५४/४२५५६४९/४२५४६८१/४२५६१८२
फ्याक्स नं.: +९७७-१ ४२५५२५०
इमेल: ntra@nta.gov.np; pdhungana@nta.gov.np
वेवसाइट: www.nta.gov.np

2018-03-20T04:34:10+00:00 March 20th, 2018|Public Notice|