मोवाईल सेटको अनलाइन IMEI/ESN/MEID दर्ता प्रणाली

//मोवाईल सेटको अनलाइन IMEI/ESN/MEID दर्ता प्रणाली

मोवाईल सेटको अनलाइन IMEI/ESN/MEID  दर्ता प्रणाली लागु गर्नेबारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना

(प्रथमपटक प्रकासित मिति:२०७४/१०/२९)

 

१. मोवाईल सेट/डिभाइसको बिक्रिवितरण तथा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा आयात तथा बिक्रि वितरण गर्नु पूर्व IMEI/ESN/MEID यस प्रधिकरणमा अनिबार्य रुपमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था बिदितै छ|

२. यसै सम्बन्धमा मिति २०७४/११/१ गते देखि लागु हुनेगरी मोवाईल सेट/डिभाइसको पहिचान हुने नम्बर IMEI/ESN/MEID लाई अनलाइन मार्फत दर्ता गर्न सकिने गरी ब्यबस्था मिलाइएको व्यहोरा सम्वन्धित मोबाइल फोन आयातकर्ता, प्रयोगकर्ता लगायत सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ | मोबाइल सेट/डिभाइसको उक्त unique identifier नम्बरहरु अनलाइन मार्फत वेब साइट eir.nta.gov.np मा login detail (username ,password) प्रयोग गरी दर्ता गर्न सकिने छ |

३. यो अनलाइन प्राणाली लागु हुने मिति (२०७४/११/१ गते) बाट ३ महिनासम्म परिक्षण स्वरूप अनलाइन वा पत्र मार्फत(पूर्ववत् व्यवस्था) दुवै माध्यमबाट IMEI/ESN/MEID दर्ता गर्न सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ | तत्पस्चात अनलाइन मार्फत मात्र IMEI/ESN/MEID दर्ता गर्ने गरी ब्यबस्था मिलाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ|

४. यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि प्राधिकरणको निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ|

 

स्तरीकरण तथा पूर्वाधार विकास शाखा

नेपाल दुरसंचार प्रधिकरण

कमलादी ,काठमाडौँ ,नेपाल |

जि.पि .ओ.बक्स:९७५४

फोन :+९७७-१-४२५५४७४, फ्याक्स:+९७७-१-४२५५२५०

इमेल:bcshrestha@nta.gov.np/eir@nta.gov.np

 वेबसाइट:www.nta.gov.np

2018-02-12T04:37:18+00:00 February 12th, 2018|Public Notice|