टेलिफोन तथा बिजुलीको खम्बामा रहेको अव्यवस्थित तार हटाउने बारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

//टेलिफोन तथा बिजुलीको खम्बामा रहेको अव्यवस्थित तार हटाउने बारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

2017-09-13T08:46:54+00:00 September 13th, 2017|Public Notice|