गलकोट लिङ्क प्रा.लि. (गलकोट नगरपालिका–७, वाग्लुङ्ग) को अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

//गलकोट लिङ्क प्रा.लि. (गलकोट नगरपालिका–७, वाग्लुङ्ग) को अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!