Nepal Telecommunications Authority

/Nepal Telecommunications Authority

About Nepal Telecommunications Authority

This author has not yet filled in any details.
So far Nepal Telecommunications Authority has created 901 blog entries.

अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।१०।०८ यस प्राधिकरणबाट देहाय बमोजिमको इन्टरनेट (इ–मेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) वमोजिम देहाय बमोजिमको मिति देखि स्वत: खारेज भएको व्यहोरा उपभोक्ता एवं सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित [...]

2020-01-22T03:13:10+00:00 January 22nd, 2020|Public Notices|

अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।१०।०८ यस प्राधिकरणबाट देहाय बमोजिमको इन्टरनेट (इ–मेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) वमोजिम देहाय बमोजिमको मिति देखि स्वत: खारेज भएको व्यहोरा उपभोक्ता एवं सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित [...]

2020-01-22T03:12:23+00:00 January 22nd, 2020|Public Notice|

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना   विगत केही समयको अन्तरालमा मोबाइल सेवाका टावरहरुमा क्षती पुर्याई सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य भएको प्रति यस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दूरसञ्चार सेवा हाल अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित भैसकेको सन्दर्भमा यसरी सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली उपभोक्ताहरुमा पर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपाली [...]

2020-01-13T22:16:12+00:00 January 13th, 2020|Public Notice|

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना   विगत केही समयको अन्तरालमा मोबाइल सेवाका टावरहरुमा क्षती पुर्याई सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य भएको प्रति यस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दूरसञ्चार सेवा हाल अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित भैसकेको सन्दर्भमा यसरी सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली उपभोक्ताहरुमा पर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपाली [...]

2020-01-13T22:14:08+00:00 January 13th, 2020|Public Notices|

खुला र समावेशी प्रतियोगिता लिखित परिक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना

खुला र समावेशी प्रतियोगिता लिखित परिक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना : PDF

2020-01-10T05:30:50+00:00 January 10th, 2020|Public Notices|

खुला र समावेशी प्रतियोगिता लिखित परिक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना

खुला र समावेशी प्रतियोगिता लिखित परिक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना : PDF

2020-01-10T05:29:52+00:00 January 10th, 2020|Public Notice|

दूरसञ्‍चार टावर निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको अन्त्यन्त जरूरी सूचना

दूरसञ्‍चार टावर निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको अन्त्यन्त जरूरी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७६/९/२५) मोबाइल टेलिफोनको विकाससँगै जमीनमा निर्माण एवं जडान गरिने र घरका छतमा जडान गरिने टावरको रुपमा बेस ट्रान्सिभर स्टेशन (बिटिएस) मास्ट संरचना वा टावरको उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता टावर निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न, निश्चित मापदण्ड तथा विधि तय गरी [...]

2020-01-10T02:08:26+00:00 January 10th, 2020|Public Notices|

दूरसञ्‍चार टावर निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको अन्त्यन्त जरूरी सूचना

दूरसञ्‍चार टावर निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको अन्त्यन्त जरूरी सूचना (प्रकाशित मिति: २०७६/९/२५) मोबाइल टेलिफोनको विकाससँगै जमीनमा निर्माण एवं जडान गरिने र घरका छतमा जडान गरिने टावरको रुपमा बेस ट्रान्सिभर स्टेशन (बिटिएस) मास्ट संरचना वा टावरको उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता टावर निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न, निश्चित मापदण्ड तथा विधि तय गरी [...]

2020-01-10T02:09:03+00:00 January 10th, 2020|Public Notice|

Invitation for Sealed Quotation

Invitation for Sealed Quotation Date of first Publication : 9 Jan 2020 The Nepal Telecommunications Authority invites sealed quotations from registered suppliers for the supply, delivery and installation of Desktop Computer-15 nos. Eligible Bidders may obtain further information and inspect the Bidding Documents at the office of Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu A complete set [...]

2020-01-09T05:10:37+00:00 January 9th, 2020|Public Notices|

Invitation for Sealed Quotation

Invitation for Sealed Quotation Date of first Publication : 9 Jan 2020 The Nepal Telecommunications Authority invites sealed quotations from registered suppliers for the supply, delivery and installation of Desktop Computer-15 nos. Eligible Bidders may obtain further information and inspect the Bidding Documents at the office of Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu A complete set [...]

2020-01-09T05:10:49+00:00 January 9th, 2020|Public Notice|

प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको लागि इन्टर्नेट सेवाका ग्राहकले भर्नुपर्ने आवेदन फाराम (Application Form) तथा ग्राहकसंग गरिने सम्झौता (Agreement)सम्बन्धी सूचना

प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको लागि इन्टर्नेट सेवाका ग्राहकले भर्नुपर्ने आवेदन फाराम (Application Form) तथा ग्राहकसंग गरिने सम्झौता (Agreement)सम्बन्धी सूचना इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई इन्टर्नेट सेवा प्रदान गर्दा वा बिक्री वितरण गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृत प्राधिकरणको वेभसाईट (www.nta.gov.np) मा उपलब्ध रहेको "इन्टर्नेट सेवाका ग्राहकले भर्नुपर्ने आवेदन फाराम (Application Form)" तथा [...]

2020-01-03T08:54:45+00:00 January 3rd, 2020|Public Notice|

प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको लागि इन्टर्नेट सेवाका ग्राहकले भर्नुपर्ने आवेदन फाराम (Application Form) तथा ग्राहकसंग गरिने सम्झौता (Agreement)सम्बन्धी सूचना

प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको लागि इन्टर्नेट सेवाका ग्राहकले भर्नुपर्ने आवेदन फाराम (Application Form) तथा ग्राहकसंग गरिने सम्झौता (Agreement)सम्बन्धी सूचना इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई इन्टर्नेट सेवा प्रदान गर्दा वा बिक्री वितरण गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृत प्राधिकरणको वेभसाईट (www.nta.gov.np) मा उपलब्ध रहेको "इन्टर्नेट सेवाका ग्राहकले भर्नुपर्ने आवेदन फाराम (Application Form)" तथा [...]

2020-01-03T08:55:08+00:00 January 3rd, 2020|Public Notices|

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जरुरी सूचना

जरुरी सूचना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कमलादी, काठमाण्डौ   यस प्राधिकरणबाट सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, विभिन्न जिल्लाहरुका स्थानिय निकाय, सामूदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा अस्पताल एवं स्वास्थ्य चौकीहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लगायतका विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न स्थानहरुमा केही मानिस यस प्राधिकरणबाट अनुगमनमा चेक जाँच गर्न आएको भनि पैसा उठाउने जस्ता कार्य [...]

2020-01-03T07:02:23+00:00 January 3rd, 2020|Public Notice|

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जरुरी सूचना

जरुरी सूचना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कमलादी, काठमाण्डौ   यस प्राधिकरणबाट सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, विभिन्न जिल्लाहरुका स्थानिय निकाय, सामूदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा अस्पताल एवं स्वास्थ्य चौकीहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लगायतका विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न स्थानहरुमा केही मानिस यस प्राधिकरणबाट अनुगमनमा चेक जाँच गर्न आएको भनि पैसा उठाउने जस्ता कार्य [...]

2020-01-03T07:03:00+00:00 January 3rd, 2020|Public Notices|

Notice for Cancellation of Bids for Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2076/77

Notice for Cancellation of Bids for Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2076/77   This is with reference to BID issued by Nepal Telecommunications Authority (NTA) on 17th, October, 2019 and bids submitted on 17th November, 2019 for Supply, Installation and Commissioning of Probing based Quality of Service Measurement System under Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2076/77. This is to [...]

2019-12-29T15:53:34+00:00 December 29th, 2019|Public Notices|

Notice for Cancellation of Bids for Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2076/77

Notice for Cancellation of Bids for Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2076/77   This is with reference to BID issued by Nepal Telecommunications Authority (NTA) on 17th, October, 2019 and bids submitted on 17th November, 2019 for Supply, Installation and Commissioning of Probing based Quality of Service Measurement System under Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2076/77. This is to [...]

2019-12-29T15:52:23+00:00 December 29th, 2019|Public Notice|

Notice for Cancellation of Applications for IFA No. 05/NTA/2075/76

Notice for Cancellation of Applications for IFA No. 05/NTA/2075/76   This is with reference to RFA issued by Nepal Telecommunications Authority (NTA) on 13th June, 2019 and applications submitted on 28th July, 2019 for Building Broadband Network and Provide Internet Access connectivity in 5 Districts (i.e. Chitwan, Nawalpur, Nawalprashi, Rupandehi and Kapilbastu) under IFA no. [...]

2019-12-26T12:13:37+00:00 December 26th, 2019|Public Notices|

Notice for Cancellation of Applications for IFA No. 05/NTA/2075/76

Notice for Cancellation of Applications for IFA No. 05/NTA/2075/76   This is with reference to RFA issued by Nepal Telecommunications Authority (NTA) on 13th June, 2019 and applications submitted on 28th July, 2019 for Building Broadband Network and Provide Internet Access connectivity in 5 Districts (i.e. Chitwan, Nawalpur, Nawalprashi, Rupandehi and Kapilbastu) under IFA no. [...]

2019-12-26T12:12:34+00:00 December 26th, 2019|Public Notice|

इन्टर्नेट (इ–मेल सहित) सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

इन्टर्नेट (इ–मेल सहित) सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना ! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६।०९।०९ यस प्राधिकरणबाट तयार पारिएको इन्टर्नेट (इ–मेल सहित) सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध संकलन [...]

2019-12-26T08:28:18+00:00 December 25th, 2019|Public Notices|